Про перетворення об’єкта«Укриття» на екологічно безпечну систему

Дата публікації . Друк

  Роботи, що виконуються на етапі підготовки до перетворення об’єкта «Укриття» (ОУ) на екологічно безпечну систему (2008-2015 рр.) – це будівництво нового безпечного конфайнмента, створення дистанційно-керованих механізмів, розробка і апробація технологій вилучення паливовмісних матеріалів (ПВМ), створення  інфраструктури для поводження з вилученими радіоактивними відходами (РАВ).

   За інформацією ДСП «Чорнобильська АЕС», перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему досягається шляхом реалізації трьох основних етапів:

етап 1: стабілізація стану існуючого об'єкта, підвищення експлуатаційної надійності та довговічності конструкцій і систем, що забезпечують стабілізацію та контроль показників безпеки «Укриття»;
етап 2: створення додаткових захисних бар’єрів (насамперед, нового безпечного конфайнмента), які забезпечують необхідні умови для технічної діяльності на етапі 3 та безпеку персоналу, населення і довкілля; підготовчі інженерно-технічні роботи, спрямовані на розроблення технологій вилучення з ОУ паливовмісних матеріалів на етапі 3; створення інфраструктури для поводження з РАВ;
етап 3: вилучення з ОУ паливовмісних матеріалів та довгоіснуючих РАВ, їх кондиціонування з подальшим їх зберіганням і захороненням у сховищах РАВ відповідно до діючих стандартів, зняття з експлуатації об’єкта «Укриття».
На третьому етапі, згідно зі «Стратегією перетворення об’єкта «Укриття», передбачено вилучення з об’єкта паливовмісних матеріалів, переведення їх у контрольований стан шляхом забезпечення підконтрольного зберігання всередині захисних бар'єрів та/або захоронення у геологічних сховищах РАВ. При цьому всі вони повинні бути розділені за рівнем активності, компактовані та переведені перед зберіганням у безпечний стан (як високоактивні і ядерно-небезпечні РАВ). Облік паливовмісних матеріалів має здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства.
За матеріалами chnpp.gov.ua, завершення перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему після повного усунення ядерної небезпеки (видалення пошкодженого ядерного палива) буде здійснено у процесі зняття об’єкта з експлуатації згідно з проектом, що повинен бути розроблений на підставі екологічних вимог, досвіду реалізації попередніх етапів, додаткового вивчення його стану і можливих варіантів технічних рішень.
На етапі зняття об’єкта «Укриття» з експлуатації мають бути усунені довгострокові ризики, тобто віддалені радіологічні наслідки аварії, пов’язані з невилученими радіоактивними матеріалами. Вибір напрямів переведення його в екологічно безпечний стан будуть визначені проектом зняття об’єкта з експлуатації відповідно до наявних технічних та фінансових ресурсів.