ВСІ НОВИНИ

Інформація щодо відвідування зони відчуження громадянами, які не досягли 18-ти річного віку

Відповідно до чинного порядку відвідування, візити до зони відчуження можливі для громадян, які досягли 18-річного віку. Ця вимога обгрунтована положеннями Цивільного Кодексу Україну, оскільки перебування в зоні відчуження обумовлює виникнення обов’язків, пов’язаних з правилами радіаційної безпеки і відповідальності за їх виконання.

Щодо публічних заяв, відносно пониження вікового цензу відвідування зони відчуження, ДАЗВ інформує, що на поточний момент ця тема регулюється низкою законів та нормативно-правових актів.

Зокрема:

- Законом України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», Відомості Верховної Ради України, 1998, № 22, ст.115, яким встановлено повноваження державних органів виконавчої влади, що спрямовані на забезпечення захисту життя, здоров'я та майна людей від негативного впливу іонізуючого випромінювання.

- Порядком відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, який встановлює процедуру отримання перепустки на відвідування зони відчуження.

- Цивільним Кодексом України, Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст. 356, який визначає особливості цивільної правоздатності фізичної особи.

- Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19, які встановлюють обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я.

- Законом України «Про охорону дитинства», Сімейним Кодексу України, Декларацією прав дитини та Конвенцією про права дитини.

- Нормами радіаційної безпеки України; доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000), постанова Головного державного санітарного лікаря України 12.07.2000 № 116, що встановлює принципи протирадіаційного захисту.

- Нормами МАГАТЕ з безпеки для захисту людей і охорони навколишнього середовища. Основоположні принципи безпеки, згідно з частиною першою статті 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Окрім того, правове поле, яке регламентує відвідування, базується на українському та міжнародному законодавствах, що спрямовані на забезпечення захисту життя та здоров'я людини від негативного впливу іонізуючого випромінювання.

Також важливою складовою протирадіаційного захисту є принцип виправданості, який полягає у тому, що користь від обраної діяльності перевищує сумарний збиток для суспільства чи людини особисто.

Будь - які публічні заяви із подібних питань потребують виключно експертних, виважених та професійних оцінок.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію